Metamo is een stralerij en spuiterij voor grondverzetmaterialen en industrieel spuitwerk. Dankzij de zes spuitcabines, waarvan er een van 40 meter lang, is er voor al uw materieel plek.
Van maaidek tot mammoetkraan, van het conserveren van een 1 inch sensor tot het spuiten in een zeewater bestendige lak van drijvers voor baggerschepen.
Aan al uw eisen kunnen wij voldoen, zoals laagdikterapporten, zouttesten, temperatuurmetingen en alles wat er verder nodig is.


 • Metamo Spuitwerk
 • Metamo Spuitwerk
 • Metamo Spuitwerk
 • Metamo Spuitwerk
 • Metamo Spuitwerk
 • Metamo Spuitwerk
 • Metamo Spuitwerk
 • Metamo Spuitwerk
 • Metamo Spuitwerk

Industrieel Spuitwerk

Metamo Ede BV is ISO gecertificeerd en werkt volgens een eigen kwaliteitssysteem. Wij kunnen laagdikterapporten, zouttesten, temperatuurmetingen en alles wat u verder nodig heeft leveren. Voor aanvang van de spuitwerkzaamheden wordt een uitgebreid rapport opgemaakt met daarin de staat van het object, en na het project idem. Wij kunnen de opdrachtgever na afloop aangeven welke werkzaamheden zijn uitgevoerd, op welke manier, de verfspecificatie en de staat van het object.


Tegenwoordig worden steeds hogere eisen gesteld aan coatings, maar ook aan de applicatie van deze producten (bijv. in de olie en gas industrie). Dit programma van eisen is vastgelegd in normen o.a. Norsok M501, ISO 20340 en Shell DEP. Deze normen omvatten een pakket van eisen, welke nauwkeurig opgevolgd moeten worden door het applicatiebedrijf. Dit vraagt een behoorlijke kennis van het applicatiebedrijf, maar ook van de individuele spuiter. Om te kijken of deze eisen nauwkeurig worden opgevolgd dient de wijze van applicatie door een onafhankelijke partij (NACE of Frosio gecertificeerde inspecteur) te worden gecontroleerd en vastgelegd in een rapport. Tijdens deze inspectie worden o.a. de reinheid en ruwheid van het gestraalde oppervlak, maar ook de natte en droge laagdiktes van de afzonderlijke coating- lagen gemeten. Voorafgaand aan de daadwerkelijke applicatie dienen zogeheten testplaten te worden gespoten, waarop na voldoende droging hechtingstesten worden uitgevoerd. Indien de testpanelen voldoen aan de specificatie dan is de spuiter voor dat coatingsysteem gecertificeerd. Metamo Ede BV en de spuiters van Metamo voldoen aan deze eisen. Dit in samenwerking met Centrum voor Onderzoek en Technisch Advies (COT).

 • Industrieel Spuitwerk Metamo
 • Industrieel Spuitwerk Metamo
 • Industrieel Spuitwerk Metamo
 • Industrieel Spuitwerk Metamo
 • Industrieel Spuitwerk Metamo
 • Industrieel Spuitwerk Metamo
 • Industrieel Spuitwerk Metamo
 • Industrieel Spuitwerk Metamo
 • Industrieel Spuitwerk Metamo
 • Industrieel Spuitwerk Metamo
 • Industrieel Spuitwerk Metamo
 • Industrieel Spuitwerk Metamo
 • Industrieel Spuitwerk Metamo
 • Industrieel Spuitwerk Metamo