Actievoorwaarden
1. Winacties worden uitgeschreven door Metamo Ede BV. Op winacties zijn deze actievoorwaarden van toepassing.
2. Deelname aan acties is gratis. Deelname vindt plaats wanneer je een reactie onder het bericht plaatst. Vanaf dat moment maak je kans om te winnen.
3. Iedere deelnemer kan maximaal één keer deelnemen aan een actie.
4. Deelnemers zijn verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie bij de deelname aan een prijsvraag of winactie.
5. Deelnemers dienen de Reclame Code Social Media na te leven.
6. De looptijd van de actie staat aangegeven in de beschrijving van de winactie.
7. Om deel te mogen nemen, moet een deelnemer een minimumleeftijd hebben van 16 jaar.
8. De eerste 10 reacties ontvangen een prijs. Op=Op.
9. Winnaars worden binnen 5 werkdagen na sluiten van een actie persoonlijk geïnformeerd via het Facebook account waarmee aan de actie is deelgenomen.
10. Metamo Ede BV kan, naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving, deze actievoorwaarden gedurende de actielooptijd wijzigen of aanpassen, dan wel zonder opgave van reden de actie wijzigen of aanpassen tenzij dit tot nadeel van de deelnemer leidt.
11. Over uitslagen wordt niet gecorrespondeerd.
12. Prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld of andere goederen.
13. De persoonsgegevens die in het kader van winacties worden verkregen, worden gebruikt door Metamo Ede BV voor de winactie en worden niet verstrekt aan derden.
16. In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien zal een besluit worden genomen door Metamo Ede BV.
17. Metamo Ede BV handelt met haar acties in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen van 1 januari 2017.
18. Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
19. Deelnemers die niet voldoen aan bovengenoemde voorwaarden kunnen worden uitgesloten van deelname.